Analyseren, beoordelen, toepassen

MechDes verzorgt voor opdrachtgevers gedetailleerde FEM analyses. Onze specialisten analyseren en beoordelen de sterkte of vervorming van een machine of een specifiek machineonderdeel. Doel hiervan is om potentiële problemen in mechanische processen in een vroeg stadium in kaart te brengen en te voorkomen. Door de FEM analyse tijdens een engineeringproces uit te voeren, kan het ontwerp aangepast worden op basis van de uitkomsten. Dit zorgt ervoor dat speciaalmachines of special equipment voldoen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever. Voor FEM analyses gebruiken we ANSYS.

Meer weten over onze FEM analyses? Neem contact op!