Disclaimer

MechDes Engineering bv streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website op het moment van raadplegen nog volledig en actueel is. Bovendien heeft de informatie op deze website een algemeen karakter die niet is toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. In verband hiermee kan MechDes Engineering bv geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van informatie verkregen via deze website. Wij adviseren u om, ingeval de via deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met: info@mechdes.nl of bel +31 (0)341 277 070.